You are currently viewing Power Planet: Człowiek – Środowisko – Biznes – zapowiedź wydarzenia

Power Planet: Człowiek – Środowisko – Biznes – zapowiedź wydarzenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Power Planet: Człowiek - Środowisko - Biznes, które odbędzie się 21 listopada 2023 w godzinach 10:00-15:00 w ECOTECH COMPLEX UMCS, który znajduje się przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie.

Power Planet to inicjatywa mająca na celu stworzenie przestrzeni dla ekspertów, przedsiębiorców i decydentów zainteresowanych tematyką śladu węglowego, zielonej architektury oraz wprowadzaniem ekologicznych rozwiązań do biznesu.

Celem forum jest promowanie zrównoważonej energii, wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu regulacji i rozwiązań ekologicznych oraz tworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom. Równocześnie wydarzenie ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i działań z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

W odpowiedzi na te zmiany, pragniemy stworzyć arenę, która umożliwi przedsiębiorcom wymianę myśli, idei oraz wizji związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. Naszym celem jest wspieranie organizacji, które dążą do działań ukierunkowanych na ekologię, społeczeństwo i człowieka, ponieważ jesteśmy przekonani, że to podejście nie tylko przyniesie korzyści społecznościom, ale także stanowi istotną przewagę konkurencyjną na rynku.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu na adres email lkb@lkb.lublin.pl lub pod numerem telefonu 500 102 605 . Informujemy, że na zgłoszenia czekamy do 17 listopada.