Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

W SWOICH DZIAŁANIACH LUBELSKI KLUB BIZNESU UWZGLĘDNIA ZASADY CSR, M.IN. POPRZEZ:

• bazujemy na wartościach, własnym doświadczeniu oraz tradycji;
• budujemy i wzmacniamy świadomość znaczenia przedsiębiorcy w społeczeństwie;
• kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy;
• wyznaczamy wysokie standardy etyczne wśród swoich członków;
• prowadzimy gościnnie zajęcia w szkołach podstawowych, średnich oraz na uczelniach wyższych gdzie opowiadamy o przedsiębiorczości, biznesie i znaczeniu roli przedsiębiorcy;
• szkolimy oraz wspieramy młode osoby wkraczające na rynek pracy i biznesu,
• propagujemy działania w trosce o dobro środowiska,
• wspieramy Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej;
• uczestniczymy w działaniach charytatywnych, m.in. Lubelskiej Akcji Charytatywnej;
• jesteśmy sygatariuszami Programu “Razem z Ukrainą” od 2015 roku.