Akademia HR

Akademia HR to program rozwojowy dla menedżerów i dyrektorów HR oraz osób zajmujących się kadrami i zarzadzaniem ludźmi.

Zakres programu zbudowany był z 6 sesji inspiracyjnych wraz z możliwością ich praktycznego zastosowania, w których stale uczestniczył ekspert - praktyk biznesu. Każde ze spotkań prowadzone było przez inną osobę, dzięki czemu istniała możliwość poznania wielu różnych punktów widzenia na zagadnienia HR. Uczestnicy poprzez zapoznanie się z poszczególnymi zagadnieniami pogłębili swoją wiedzę, zdobyli potrzebne umiejętności oraz zapoznając się z prezentowanymi przykładami mogli planować wdrożenia rozwiązań do własnej organizacji.

Tematyka warsztatów jest dostosowana do aktualnych potrzeb i wyzwań naszych czasów. Prowadzone są one przez trenerów biznesu, ekspertów zarządzania zasobami i stosowanych rozwiązań z szeroko pojętym obszarze HR przez samych uczestników.

Korzyści uczestnictwa w Akademii HR