O Klubie

Stowarzyszenie
Lubelski Klub Biznesu

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu powstało w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, którzy poszukiwali na lubelskim rynku dobrowolnej, niezależnej i apolitycznej przestrzeni do kontaktów między sobą. Nasze działania od samego początku skupiały się na inicjowaniu, rozwoju i zacieśnianiu kontaktów środowiska biznesowego.

Naszą misją, niezmiennie od ponad 20 lat, jest pomoc przedsiębiorcom, działającym w dynamicznie zmieniającym się świecie, w osiągnięciu sukcesu poprzez podnoszenie poziomu wiedzy, innowacyjności oraz efektywności działania.

Pragniemy, aby przedsiębiorcy traktowali nas jako partnera oraz pośrednika. Cel ten realizujemy przy pomocy organizacji różnego rodzaju wydarzeń na skalę regionalną, krajową oraz międzynarodową.

Członkami Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu są prezesi, właściciele, menedżerowie oraz freelancerzy, reprezentujący różne branże, których działalność zlokalizowana jest na terenie województwa Lubelskiego. Aktualnie zrzeszamy ponad 250 podmiotów.

networking

Sieć przedsiębiorców, partnerów, kooperantów skupiona wokół Lubelskiego Klubu Biznesu to Twoja szansa na nawiązanie kontaktów biznesowych, znalezienie partnera dla Twojego biznesu.

networking (1)

Budujemy sieć powiązań oraz platformę wymiany kontaktów biznesowych i kojarzenia biznesu.

activity (1)

Integrujemy społeczność przedsiębiorców i zaspokajamy ich potrzeby w sferach nie związanych bezpośrednio zawodową aktywnością.

knowledge (1)

Promujemy i prowadzimy działania na rzecz współpracy biznesu i nauki, ograniczając migrację z Lubelszczyzny młodych, utalentowanych ludzi poprzez promocję przedsiębiorczości.

public-relation (1)

Stawiamy na kontakty zewnętrzne, nawiązujemy długotrwałe relacje z instytucjami działającymi na rzecz przedsiębiorców.

Startup

Lubelski Klub Biznesu wspiera swoimi działaniami zarówno doświadczonych wieloletnich prezesów w prowadzeniu swoich działalności, jak i młodych liderów zakładających swoje przedsiębiorstwa. Pomoc startupom wchodzi w założenie i misję Stowarzyszenia, dlatego też podejmujemy wiele działań na rzecz młodych przedsiębiorcówe m. in.

Wsparcie mentoringowe w ramach Akademii Mentora LKB

Akademia HR

Consulting

Doradztwo

Śniadania Inwestycyjne

Konferencja
Positive Impact