Zasady członkostwa

Dołącz do nas i miej realny wpływ na rozwój lubelskiego biznesu!

Członkiem Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu może być zarówno osoba prawna jak i fizyczna. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. Kandydat na członka Klubu składa przedstawicielowi LKB deklarację członkowską, w której zobowiązuje się do przekazania na rzecz Stowarzyszenia LKB opłaty członkowskiej w wysokości odpowiadającej zatrudnianej przez niego ilości pracowników. O przyjęciu/odrzuceniu kandydata decyduje Senat Stowarzyszenia. Opłacenie składki członkowskiej jest jednoznaczne z nabyciem członkostwa w Klubie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członek wspierający jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Wysokość rocznych składek członkowskich uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych:

Do 10 pracowników

1
za rok

11-50 pracowników

1
za rok

Powyżej 50 pracowników

1
za rok

Wyjątek stanowią start-upy i młode firmy (do 3 lat prowadzenia działalności), dla których składka członkowska wynosi 1000zł/rok.