Harmonogram 2024

Styczeń

9 stycznia

IV warsztat Akademii Mentora LKB

12 stycznia

Spotkanie Senatu LKB

Luty

12 lutego

Spotkanie Klubu Mentora ,,Jak uczyć się i wyciągać wnioski z sytuacji trudnych w relacjach z Mentee? – Superwizja grupowa”

Prowadząca: dr Małgorzata Torój – Psycholog biznesu i coach (Professional Certidied Coach ICF), Właścicielka firmy Colibri Coaching&Training

14 lutego

Spotkanie Rady Programowej LKB

20 lutego

Szkolenie „Zarządzanie zadaniami w czasie z uwzględnieniem budowania postaw zdrowej asertywności i doskonalenia kompetencji komunikacyjnej”

Prowadząca: Agnieszka Karłowicz – trener, konsultant DISC D3

27 lutego

Inauguracyjne spotkanie Klubu Zagranicznych Przedsiębiorców o godzinie 17:00 w restauracji Tinto przy placu Władysława Łokietka 3 w Lublinie

Marzec

1 marca

Networkingowe spotkanie ,,Elitarny w każdym wymiarze. Strefa Lexusa” o godzinie 19:00 w salonie Lexus Lublin przy ulicy Kalinówka 18 w Kalinówce.

Wyjątkowe spotkanie dla wszystkich, którzy cenią sobie luksus, innowacyjność oraz perfekcję. Podczas wydarzenia odbędzie się: prelekcja Mieszko Mazurka, Dyrektora salonu Lexus Lublin dotycząca świata filozofii marki Lexus, premierowa prezentacja najnowszego modelu Lexus LBX, degustacja wina oraz sushi, a także czas na networking.

6 marca

Forum Prawne

Forum Prawne to wyjątkowe spotkanie, które ma na celu zgłębienie tajemnic prawnych wpływających na lokalne przedsiębiorstwa, oraz stworzenie przestrzeni do współpracy, wymiany doświadczeń i zbliżenia środowiska biznesowego.

Wydarzenie obejmuje szereg wystąpień renomowanych prawników, specjalistów ds. regulacji oraz doświadczonych przedsiębiorców, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w radzeniu sobie z wyzwaniami prawno-biznesowymi.

8 marca

Dzień kobiet LKB

16 marca

Fitness Day LKB

Świąteczne Spotkanie LKB

Spotkanie Przedstawicielstwa Regionalnego LKB w Chełmie

28 marca

Spotkanie Klubu Mentora z Katarzyną Krupińską-Obel

Kwiecień

9 kwietnia

Śniadanie Biznesowe z Generali Investments TFI S.A.

Spotkanie Senatu LKB

16 kwietnia

Uroczyste zakończenie V edycji Akademii Mentora LKB

18 kwietnia

II Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny

Forum to okazja do wymiany doświadczeń, dzielenia się najlepszymi praktykami i nawiązania nowych relacji biznesowych. Podczas ostatniej konferencji poruszona została problematyka dotycząca sukcesji oraz przedstawiono założenia ustawy o fundacji rodzinnej. Promowano także wdrażanie mentoringu jako metody wspierającej zarządzanie oraz przedstawiono ofertę pakietów ubezpieczeń wzmacniających poczucie bezpieczeństwa.

25 kwietnia

Śniadanie Biznesowe w Chełmie z Generali Investments TFI S.A.

Maj

Spotkanie Klubu Mentora

Śniadanie Biznesowe LKB

Spotkanie Rady Programowej LKB

Walne Zebranie LKB

Czerwiec

#BiznesForum – po pierwsze gospodarka

Konferencja organizowana w celu omówienia bieżących zagadnień dotyczących gospodarki. Forum poświęcone jest firmom z sektora MŚP. Polega na podsumowaniu działań podjętych przez przedstawicieli władz rządowych, regionalnych, parlamentarzystów ziemi lubelskiej oraz samych przedsiębiorców na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej, a także omówieniu sytuacji gospodarczej regionu lubelskiego.

Spotkanie Senatu LKB

Spotkanie Klubu Mentora

Lipiec

Spotkanie Kobiet LKB

sierpień

Letnie spotkanie Przedstawicielstwa Regionalnego w Chełmie

Walne zebranie LKB

Wakacyjne Spotkanie Klubu Mentora

wrzesień

Spotkanie na polu golfowym razem z Akademią Golfa

Rozpoczęcie VI edycji Akademii Mentora LKB

19 września

Biznes Forum & Gala LKB

Największe wydarzenie w roku organizowane przez Lubelski Klub Biznesu. Biznes Forum & Gala skupia liderów biznesu, ale i przedstawicieli samorządu, świata nauki i kultury oraz media. To doskonała okazja aby zapoznać z nowoczesnymi trendami biznesowymi. W części pierwszej występują wybitni prelegenci, którzy podejmują tematykę obecnych wyzwań z jakimi mierzą się przedsiębiorcy oraz przedstawiają wiele praktycznych rozwiązań. W części drugiej goście mają okazję uczestniczyć w uroczystej Gali LKB, podczas której odbywa się uroczyste nadanie tytułu Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia jest część artystyczna, a także uroczysty bankiet, który jest idealnym miejscem do networkingu.

Październik

Śniadanie Biznesowe LKB

Spotkanie Klubu Mentora

Spotkanie Rady Programowej LKB

KICK-OFF Akademii Mentora LKB

Positive Impact

Positive Impact – forum, gdzie biznes staje się źródłem inspiracji! Nasze wydarzenie skupia się na prezentowaniu i dzieleniu się dobrymi praktykami biznesowymi oraz case study przedsiębiorców, którzy nie tylko osiągnęli sukces, ale również wprowadzili znaczące zmiany w swoich branżach. Podczas wydarzenia zbadamy strategie, które przyczyniły się do wzrostu i trwałego sukcesu różnych przedsiębiorstw. Przyjrzymy się praktykom zarządzania, innowacyjnym podejściom do problemów oraz skutecznym strategiom marketingowym.

Listopad

Spotkanie Senatu LKB

VI Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to konferencja, która wpisuje się w takie założenia Lubelskiego Klub Biznesu jak: dbanie o ochronę środowiska, wspieranie społeczności lokalnej, kodeks etyczny, dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników a także o ich zdrowie. Celem Forum jest promowanie wiedzy na temat CSR-u, nawiązanie współpracy z innymi środowiskami i wymiana doświadczeń oraz przedstawianie dobrych praktyk uczestnikom wydarzenia. Forum to również miejsce do dyskusji na temat pozapłacowych czynników motywowania pracowników oraz zapewnienia im optymalnej ścieżki kariery i budowania kompetencji.

grudzień

Świąteczne spotkanie Przedstawicielstwa Regionalnego Lubelskiego Klubu Biznesu w Chełmie

Świąteczne spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu oraz Wyżynę Przemysłową

Spotkanie Klubu Mentora