You are currently viewing Inauguracyjne spotkanie Klubu Zagranicznych Przedsiębiorców (Foreign Entrepreneurs Club)

Inauguracyjne spotkanie Klubu Zagranicznych Przedsiębiorców (Foreign Entrepreneurs Club)

W dniu 27 lutego odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Zagranicznych Przedsiębiorców (Foreign Entrepreneurs Club). Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia organizatora, Lubelskiego Klubu Biznesu oraz założeń Klubu Zagranicznych Przedsiębiorców. Następnie nastąpiło przedstawienie uczestników, które było doskonałą okazją do poznania obecnych osób oraz ich doświadczenia, a także celów biznesowych. Poprzez kolejne aktywności przedsiębiorcy mieli okazję bliżej się poznać oraz zrozumieć wspólne obszary działania.

Ważnym elementem spotkania było budowanie komunikacji i integracji między uczestnikami wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że silne relacje i współpraca są kluczowe dla naszego wspólnego sukcesu. Tym samym składamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom. Już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania!

Partnerem wydarzenia był Lexus Lublin, Oficjalny Partner Motoryzacyjny Lubelskiego Klubu Biznesu.

----------------------------------------

Energizing Connections: The Inaugural Meeting of the Foreign Entrepreneurs Club. On February 27th, the Lublin Business Club proudly hosted the inaugural meeting of the Foreign Entrepreneurs Club (FEC). The event kicked off with introductions about the Lublin Business Club, the FEC's mission, and its exciting vision for the future . Participants then took center stage, introducing themselves and sharing their experiences, business goals, and aspirations. This interactive session fostered meaningful connections and sparked exciting conversations about potential collaborations. Engaging activities throughout the meeting further facilitated networking and pinpointed areas of shared interest among the diverse group of entrepreneurs. Building strong communication and fostering integration were central themes of the event. We, at the FEC, firmly believe that collaborative partnerships are crucial for collective success. We extend our heartfelt gratitude to all participants for their contributions and look forward to the next exhilarating gathering.

The event enjoyed the esteemed support of Lexus Lublin, the Official Automotive Partner of the Lublin Business Club.

Additional Information:
The FEC is a novel initiative spearheaded by the Lublin Business Club, aiming to empower and connect foreign entrepreneurs within the Lublin region. The club fosters a dynamic ecosystem for entrepreneurial growth through regular meetings, workshops, and insightful seminars. The FEC welcomes all foreign entrepreneurs operating in the Lublin region, irrespective of their specific industry or sector.