You are currently viewing „Aktywne i Spełnione II”

„Aktywne i Spełnione II”

W ramach projektu ,,Aktywne i Spełnione II” organizowanego przez LW Bogdanka S. A., Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu zorganizowało warsztaty skierowane do kobiet z powiatu łęczyńskiego, których celem była pomoc w powrocie do pracy oraz rozszerzenie ich umiejętności.

„Aktywne i spełnione II” jest projektem skierowanym do kobiet z Powiatu Łęczyńskiego. Zaplanowane zadania uwzględniają rozwój osobisty, działania z zakresu doradztwa zawodowego, mentoringu, tutoringu, wizyt studyjnych i artystycznej ekspresji.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować niezastąpionym Trenerkom, które dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas prowadzenia warsztatów. Dzięki Wam uczestniczki mogły się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności.

Kierujemy ogromne podziękowania do wszystkich uczestniczek projektu! Wasza otwartość na nowe doświadczenia, gotowość do nauki i wspieranie się nawzajem były sercem przeprowadzonych warsztatów. Jesteście przykładem, że kiedy kobiety łączą siły, nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia.