You are currently viewing Gość specjalny Biznes Forum & Gali LKB – Profesor Adam Noga

Gość specjalny Biznes Forum & Gali LKB – Profesor Adam Noga

Przed nami największe wydarzenie w roku Lubelskiego Klubu Biznesu, czyli Biznes Forum & Gala LKB. Z dumą informujemy, że gościem specjalnym wydarzenia będzie Adam Noga, Profesor ekonomii, wykładowca, autor takich książek jak ,,Teorie przedsiębiorstw”, czy ,,Szczególna teoria zatrudnienia”. Tematem wystąpienia będzie ,,Kto się boi sztucznej inteligencji?”.

Narasta kolejna fala lęku przed rozwojem nowoczesnych technologii. Tym razem potęgowana nie tylko strachem przed utratą miejsc pracy, ale i utratą wolności, a nawet i egzystencji ludzkiej. Wielki Stephen Hawking umierał w poważnej trosce o przyszłość ludzkości. Goldman Sachs wieszczy np. że sztuczna inteligencja pozbawi pracy 300 milionów osób. Owe czarne scenariusze są bardzo popularne, gdyż świetnie wypadają medialnie. O innych prognozach słyszy się niewiele. A szkoda.

Troskę tę starają się poważnie podzielać Unia Europejska czy rządy wielu wielkich krajów. Ekonomiści, analizując historię gospodarczą świata, są jednakże mniej pesymistyczni, np. w prognozowaniu redukcji miejsc pracy przez nowoczesne technologie. Optymizm ekonomistów wynika stąd, że relacje między naturalną i sztuczną inteligencji nie wyglądają tak źle dla tej pierwszej, chociaż bywało nieraz w historii gospodarczej bardzo dramatycznie.

Jest rok 1779. Niejaki Ned Ludd – młody czeladnik tkacki z Lancashire staje na czele buntowniczego ruchu robotników i rzemieślników, którzy demolują pończosznicze krosna w szwalniach pończoch. Czy Luddyści to przykład na desperacką walkę w obronie wczorajszego świata? Bez wątpienia. Ale to także wyraz buntu, który stawia pytanie – wciąż aktualne – o szkodę postępu: rodzi się ono przede wszystkim z biedy, niepewności, pogorszenia warunków pracy, czego dowodem były i są sporadyczne nawroty ruchów luddystycznych. I choć wydaje się, że świat Anno Domini 2023 nie sposób porównać do Anglii schyłku dziewiętnastego stulecia, to – paradoksalnie – wciąż ochoczo debatujemy na temat wpływu rewolucji technologicznych na zatrudnienie.

Bill Gates i Elon Musk luddystami? Do ponurego chóru luddystów paradoksalnie dołączają jednak nawet wielcy demiurgowie współczesnych technologii: Bil Gates i Elon Musk. Pierwszy proponuje opodatkowanie technologii tak jak ludzi, aby w ten sposób sztucznie obniżać rentowność wykorzystania pierwszych i zwiększać opłacalność zatrudniania ludzi. Drugi natomiast proponuje powszechny dochód podstawowy, aby zapewne ludziom przegranym z rozwojem nowoczesnych technologii otrzeć łzy. W przeszłości częściowo luddystom pomagał też rynek, ponieważ redukcja pracowników przez technologie doprowadzała do relatywnej obniżki kosztów pracy i w ten sposób wzrost opłacalności ich zatrudnienia. Maszyny kreują miejsca pracy. Bilanse rewolucji przemysłowej względem zatrudnienia były zawsze jednak pozytywne: industrializacja w każdej ze swoich faz 1.0, 2.0, 3.0 zawsze kreowała więcej miejsc pracy niż niszczyła, co jest dowodem na to, że rewolucje techniczne są ostatecznie korzystne dla naturalnej inteligencji i siły. Ale wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jaki był profil zatrudnionych i tych, którym pracy nie udało się znaleźć? Gdzie konkretnie doszło do destrukcji, a gdzie do stworzenia miejsc pracy?

Ekonomia z pokorą musi się cofnąć do jakiejś szczególnej teorii zatrudnienia, w której miejsc pracy bronić się będzie przez wzmacnianie naturalnej inteligencji, a nie przez powstrzymywanie sztucznej. Można na wielu przykładach biznesowych pokazać jak to zrobić.

Biznes Forum & Gala odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku o godzinie 18:00 w Hotelu Kmicic przy Zemborzycach Dolnych, Lublin 62. Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu na adres email lkb@lkb.lublin.pl pod numer telefonu 500 102 605. Informujemy, że na zgłoszenia czekamy do 25 września.

Autor: Profesor Adam Noga