You are currently viewing Forum Prawne – podsumowanie wydarzenia

Forum Prawne – podsumowanie wydarzenia

W dniu 6 marca 2024 roku, Lubelskie Centrum Konferencyjne stało się areną ważnych dyskusji i wymiany poglądów na temat aktualnych wyzwań prawno-gospodarczych w Polsce. Forum Prawne zgromadziło ekspertów z różnych dziedzin, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas serii fascynujących prezentacji.

Forum Prawne w Lubelskim Centrum Konferencyjnym było nie tylko miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także inspirującą platformą do rozmów na temat aktualnych wyzwań prawno-gospodarczych stojących przed przedsiębiorstwami w Polsce. Uczestnicy konferencji mogli zdobyć cenne informacje i nawiązać kontakty z profesjonalistami z różnych dziedzin.

Pierwsza prezentacja koncentrowała się na zmianach demograficznych i polityce migracyjnej Polski, oraz ich implikacjach dla przedsiębiorstw. Omówiono strategie, jakie firmy mogą przyjąć, aby dostosować się do zmieniającego się otoczenia i wykorzystać je w celu zwiększenia konkurencyjności. Następnie omówiono fundacje rodzinne i ich praktyczne zastosowanie, podkreślając znaczenie tych instytucji w zarządzaniu majątkiem oraz przekazywaniu go kolejnym pokoleniom.

Temat "PZU Sport dla Twojej firmy" skupił się na znaczeniu aktywności fizycznej dla zdrowia pracowników oraz korzyściach, jakie może przynieść dla firm. Prezentacja na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw skupiła uwagę na kluczowych aspektach tego procesu oraz podała praktyczne wskazówki dotyczące jego przeprowadzania. Omówiono także przyczyny, dla których dobre firmy mogą napotykać trudności w rozwoju, analizując różne czynniki wpływające na rozwój biznesu i możliwe strategie naprawcze.

W dalszej części konferencji poruszono tematy związane z obowiązkami przedsiębiorców, takie jak raportowanie schematów podatkowych oraz ochrona sygnalistów, skupiając się na zmianach w prawie podatkowym i nowych obowiązkach oraz prawach przedsiębiorców. Prezentacja na temat efektywności osobistej w obliczu kryzysu oraz jak być odpornym na każdy kryzys i stworzyć organizację odporną na kryzysy skupiły się na rozwoju umiejętności osobistych oraz strategiach zarządzania kryzysowego, które mogą pomóc przetrwać trudne sytuacje i wyjść z nich silniejszymi.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
Województwo Lubelskie

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH

Partnerzy:

PwC Polska
https://www.pwc.pl/
Partnerem wydarzenia jest PwC Polska. Celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. PwC jest siecią firm działającą w 151 państwach. Zatrudnia ponad 360 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają niemal 7000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.

PZU Życie S.A. | PZU Pomoc S.A.
https://www.pzu.pl/
Partnerem wydarzenia jest PZU Życie S.A. oraz PZU Pomoc S.A.. Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU). Tradycje marki PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe. Od ponad 200 lat tym, co stanowi tożsamość Grupy PZU jest działalność ubezpieczeniowa, która koncentruje się na zapewnieniu spokoju i poczucia bezpieczeństwa klientom, poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. W poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju oraz odpowiadając na potrzeby Klientów, Grupa PZU rozszerzyła swoją aktywność w obszarze inwestycji i zdrowia jak i również od niedawna sportu.

5E Smaga i Wspólnicy
https://5e.legal/

Komatz Polska
https://www.komatz.pl/

Lexus Lublin
https://lexus-lublin.pl/