Konferencje

W Lubelskim Klubie Biznesu stawiamy na podnoszenie kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Nadrzędnym celem organizowanych przez nas szkoleń i konferencji jest wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami.

Biznes Forum & Gala LKB

Największe wydarzenie w roku organizowane przez Lubelski Klub Biznesu. Biznes Forum & Gala skupia liderów biznesu, ale i przedstawicieli samorządu, świata nauki i kultury oraz media. To doskonała okazja aby zapoznać z nowoczesnymi trendami biznesowymi. W części pierwszej występują wybitni prelegenci, którzy podejmują tematykę obecnych wyzwań z jakimi mierzą się przedsiębiorcy oraz przedstawiają wiele praktycznych rozwiązań. W części drugiej goście mają okazję uczestniczyć w uroczystej Gali LKB, podczas której odbywa się uroczyste nadanie tytułu Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia jest część artystyczna, a także uroczysty bankiet, który jest idealnym miejscem do networkingu.

#BiznesForum - po pierwsze gospodarka

#Biznes Forum – po pierwsze gospodarka to konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu w celu omówienia bieżących zagadnień dotyczących gospodarki. Forum poświęcone jest firmom z sektora MŚP. Polega na podsumowaniu działań podjętych przez przedstawicieli władz rządowych, regionalnych, parlamentarzystów ziemi lubelskiej oraz samych przedsiębiorców na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej, a także omówieniu sytuacji gospodarczej regionu lubelskiego.

W ostatnich latach podczas konferencji zostały poruszone takie tematy jak: możliwości wsparcia firm w funkcjonowaniu w kryzysie covidowym, podtrzymanie ich innowacyjności i konkurencyjności oraz funkcjonowania firm w kryzysie postpandemicznym, w kontekście nasilających się niekorzystnych skutków gospodarczych wynikającymi z działań wojennych na wschodzie, a także nałożonymi sankcjami i embargo.

Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to konferencja, która wpisuje się w takie założenia Lubelskiego Klub Biznesu jak: dbanie o ochronę środowiska, wspieranie społeczności lokalnej, kodeks etyczny, dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników a także o ich zdrowie. Celem Forum jest promowanie wiedzy na temat CSR-u, nawiązanie współpracy z innymi środowiskami i wymiana doświadczeń oraz przedstawianie dobrych praktyk uczestnikom wydarzenia. Forum to również miejsce do dyskusji na temat pozapłacowych czynników motywowania pracowników oraz zapewnienia im optymalnej ścieżki kariery i budowania kompetencji.

Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny

Firmy rodzinne zajmują szczególne miejsce w świecie biznesu, są trzonem polskiej gospodarki, prowadzą działalność w większości sektorów. Cechuje je determinacja istnienia wielopokoleniowego oraz ambicje rozwoju, mimo zawirowań geopolitycznych czy ekonomicznych. Panująca w nich unikalna kultura organizacyjna powstająca w oparciu o więzi rodzinne oraz pokoleniowe wartości wpływa na wzrost zaangażowania osób zarządzających.

Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny to okazja do wymiany doświadczeń, dzielenia się najlepszymi praktykami i nawiązania nowych relacji biznesowych. Podczas ostatniej konferencji poruszona została problematyka dotycząca sukcesji oraz przedstawiono założenia ustawy o fundacji rodzinnej. Promowano także wdrażanie mentoringu jako metody wspierającej zarządzanie oraz przedstawiono ofertę pakietów ubezpieczeń wzmacniających poczucie bezpieczeństwa.

Positive Impact

Forum inspiracji – tematy związane z prezentacją dobrych praktyk biznesowych, case study przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces. Celem wydarzenia jest inspirowanie młodych przedsiębiorców do osiągania sukcesów. Forum jest skierowane do osób, które:
• Są na początku swojej drogi biznesowej
• Chcą się rozwijać zawodowo
• Założyły startup lub planują to zrobić
• Chcą dowiedzieć się jak osiągnąć sukces w biznesie

Power Planet

Power Planet to konferencja skupiająca się na kluczowych zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i miejscem człowieka w środowisku. Podczas wydarzenia omówione zostają najnowsze eko-trendy, programy dostępne dla przedsiębiorców umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych na rozwiązania ekologiczne, prezentacja dobrych praktyk. Tematyka Forum skupia się także na kwestiach zdrowia i kondycji człowieka. Konferencja porusza między innymi takie zagadnienia jak:
• wpływ branż na środowisko na przykład budowlanej czy paliwowej;
• człowiek a środowisko;
• dobre praktyki.

Za wyzwanie stawiamy sobie udowodnienie, że zrównoważony rozwój przynosi korzyści wszystkim, a zwłaszcza prezesom, których zyski firmy są motorem wszystkich decyzji.