You are currently viewing Power Planet – podsumowanie wydarzenia

Power Planet – podsumowanie wydarzenia

W dniu 21 listopada 2023 miała miejsce jedna z najważniejszych konferencji branżowych - Power Planet: Człowiek - Środowisko - Biznes. To wydarzenie zgromadziło nie tylko przedstawicieli środowiska biznesowego, ale także utalentowanych naukowców, pasjonatów ekologii oraz przedstawicieli władz lokalnych. To spotkanie nie było jedynie platformą do wymiany poglądów, ale przede wszystkim areną dla pionierów, którzy wspólnie dążą do zrównoważonego rozwoju.

Część konferencyjna rozpoczęła się od głębokich rozważań nad koncepcją ESG (Environmental, Social, Governance), która skupia się na trzech kluczowych obszarach: środowisku, społeczeństwie oraz zarządzaniu korporacyjnym. Podczas konferencji eksperci omówili, jak przedsiębiorstwa mogą efektywnie wdrażać zasady ESG, aby równoważyć zyski z dbałością o planetę oraz społeczeństwo. Ideą 3W, kierującą naszą uwagę na Wodę, Wodór i Węgiel omówiliśmy temat trzech fundamentalnych elementów kształtujących naszą przyszłość. Eksperci omówili także wyzwania związane z konsekwencjami zmian klimatu dla środowiska, wskazując na pilną potrzebę działań na rzecz ochrony planety.

Konferencja Power Planet wyróżniła się również trzema panelami dyskusyjnymi. Pierwszy z nich koncentrował się na wyzwaniach związanych z zarządzaniem zasobami ziemi i poszukiwaniem nowych źródeł energii. Eksperci przedstawili perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, eksplorując innowacyjne podejścia do ich efektywnego gospodarowania. Drugim obszarem była ekokondycja człowieka i rola zdrowej żywności w współczesnym świecie. Podjęto debatę na temat wpływu stylu życia na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zdrowego odżywiania. Trzeci panel przeniósł uwagę na innowacyjne i ekologiczne rozwiązania dla biznesu. Eksperci przedstawili najnowsze trendy i technologie, które umożliwiają firmom stawanie się bardziej ekologicznymi.

Podczas wydarzenia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu ,,Biznes i Zieleń” organizowanego w ramach projektu realizowanego przez Skarby Kultury Przestrzeni. Z dumą informujemy, że partnerem plebiscytu było Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Laureaci otrzymali wyjątkowe dyplomy przygotowane przez Dom Słów na papierze czerpanym. Stowarzyszenie LKB wręczyło laureatom kwiaty grudnik, cechujące się wyjątkową łatwością pielęgnacji oraz dekoracyjnym wyglądem.

Składamy serdeczne podziękowania Współorganizatorowi, Patronom Honorowym, Partnerom oraz Patronom Medialnym. Dziękujemy również wszystkim gościom, którzy włączyli się w dyskusje podczas wspólnego networkingu, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Organizator wydarzenia:

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu

Współorganizator:

ECOTECH-COMPLEX oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH

Związek Gmin Lubelszczyzny

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Politechnika Lubelska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Partner strategiczny:

Toyota Auto Park Lublin
https://www.toyota-lublin.pl/

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”
www.lubelskie.pl
https://promocja.lubelskie.pl

Partnerzy wydarzenia:

Santander Bank Polska S.A.
https://www.santander.pl

LW Bogdanka S.A.
https://lw.com.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
https://www.bgk.pl

Stowarzyszenie ,,Polska Ekologia”
https://www.polskaekologia.org

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://www.umcs.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
https://www.wody.gov.pl

Pfizer
https://www.pfizer.pl

Projekt edukacyjny ,,Zdrowie Człowiek Profilaktyka”
https://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl

Greenland Technologia EM
https://greenland.pl

Korab Garden
https://korabgarden.pl

Centrum Ogrodnicze Lawenda - rośliny i wiele więcej
https://www.lawenda-lublin.pl

FOTO: Foto Rożek