MAKSYMOWICZ-Pierre

Pierre MAKSYMOWICZ

Prezes Zarządu Agencji Pośrednictwa Pracy IN TEMPORIS.

Znakomity przedsiębiorca, potrafiący łączyć w biznesie racjonalizm z rozmachem. Człowiek wysokiej kultury. Silna osobowość. Pierwszy kontakt z prezesem Maksymowiczem i jego firmą zostawia niezatarte wrażenie. Wkracza się jakby w obszar ludzkiej życzliwości, w którym interesy stanowią poniekąd uzupełnienie naturalnych odruchów pozytywnego nastawienia do świata. Doznaje się uczucia obcowania z kimś, kto biznes traktuje nieszablonowo i kto przydaje pojęciu wartości dodanej autentycznego wyrazu. Tą wartością dodaną jest w tym przypadku otwartość i szczerość wobec klienta. Ale jeszcze coś. Wszystko, co nas w biurze IN TEMPORIS otacza budzi zaufanie. Największe zaufanie i odruchową sympatię budzi wysoka sylwetka człowieka, ubranego z pewną dozą dystyngowanej nonszalancji i udzielającego rozmówcy odpowiedzi tyleż precyzyjnych, co nie pozbawionych domieszki humoru i anegdoty. Skojarzenie z życzliwym, pełnym dobrej wiary sąsiadem samo się wprost narzuca. Prezes Maksymowicz to niezwykłe połączenie francuskiego dżentelmena z nie uciekającym od symbolicznych gestów szefem przedsiębiorstwa pokroju naszego Wokulskiego.

Urodził się w 1958 roku w Nicei we Francji. W swoim mieście rodzinnym ukończył studia ekonomiczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami. Uzyskał również stopień magistra w dziedzinie marketingu i analizy rynku. Pierwszą pracę podjął już w czasie studiów. Zatrudnił się w branży budowlanej. Pozyskiwane w ten sposób środki materialne zapewniły mu wcześnie niezależność finansową. Po studiach podjął pracę w koncernie Philipsa. Następnie rozpoczął działalność biznesową na własny rachunek. Przez piętnaście lat kierował firmą konstrukcyjną. Z tego okresu datuje się jego ciekawość Polski. Wyrosła ona poniekąd na bazie jego zainteresowań ruchem związkowym. Problematyka świata pracy była wówczas we Francji bardzo modna. Tak zrodził się pomysł sprowadzania siły roboczej z naszego kraju. W 2000 roku Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, a zatem kontakty pracownicze z Francją możliwe były jedynie na podstawie umów z podwykonawcami. W 2005 roku, prezes Maksymowicz zdecydował się na otwarcie przedsiębiorstwa In Temporis Polska. Centrala In Temporis Polska znajduje się w Lublinie. Firma ma również agencje w warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Białymstoku.

 

Podstawowym wymogiem sukcesu w biznesie jest – zdaniem prezesa Maksymowicza - otwartość umysłu. Wyzwala ona umiejętność budowania struktur gospodarczych w wymiarze perspektywicznym. Działania biznesowe nie mogą mieć charakteru doraźnego, zorientowanego wyłącznie na szybki zysk. Aspekt merkantylny nie może przerodzić się w dominantę w procesie zarządzania firmą. W prowadzeniu interesów jest coś ze sztuki. Stąd fundamentalne znaczenie etyki kupieckiej. W działalności przedsiębiorstwa ważny jest ponadto aspekt socjologiczny. Ta strona aktywności znajdowała się w centrum jego zainteresowań od zawsze. Prezes Maksymowicz uważa, iż działalność biznesowa powinna wzbogacać człowieka nie tylko materialnie, ale również intelektualnie. Otwiera ona także możliwość nawiązywania szerokich kontaktów międzyludzkich. W wymiarze międzynarodowym oznacza to nowe doznania kulturowe i poznawcze. Pogłębianie wiedzy o ludziach i świecie, to jedna z pasji prezesa Maksymowicza.

 

Za swój największy sukces zawodowy uważa zbudowanie dobrze prosperującej firmy, w której zatrudnieni ludzie czerpią zadowolenie z wykonywanej pracy. Jednym z warunków owej satysfakcji jest, jego zdaniem, stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju. Z drugiej strony, fundamentem sukcesu pracownika jest odpowiedzialność i uczciwe wywiązywanie się z obowiązków. W hierarchii biznesowej etos pracy odgrywa zasadniczą rolę.

 

Biznes wymaga także elastyczności; umiejętności dobrego komunikowania się z partnerami. Odpowiedzialność zawodowa i profesjonalizm to cechy, którymi kieruje się prezes Maksymowicz we wszystkich biznesowych działaniach. Konsekwencja oraz klarowna wizja rozwoju przedsiębiorstwa pozwoliła mu zbudować firmę niezwykle prężnie rozwijającą się na polskim rynku. Ekspansja IN TEMPORIS widoczna jest gołym okiem. Przedsiębiorstwo szybko osadza się na lokalnym rynku i zdobywa sobie nowych klientów. Głównym obszarem działalności firmy jest, oprócz pośrednictwa, delegowanie pracowników tymczasowych dla polskich, francuskich i belgijskich pracodawców z branży budowlanej, przetwórstwa i usług. Firma znana jest także z działalności na rzecz środowiska nie tylko biznesowego, ale w ogóle lokalnej społeczności. Uczestniczy w wielu przedsięwzięciach także o charakterze sponsorskim i charytatywnym. Każda realna i cenna inicjatywa może zawsze liczyć na wsparcie. Przekonali się o tym wydawcy, artyści, ludzie kultury.

 

Rozbudowa przedsiębiorstwa nie zostawia prezesowi Maksymowiczowi nadmiaru wolnego czasu. Potrafi jednak zawsze wygospodarować chwilę na swoją wielką pasję. A wielką, pozazawodową pasją prezesa Maksymowicza jest muzyka. Obcowaniu ze sztuką, która ma zapewne najmniej z formy, a najwięcej z treści oddaje się z zapamiętaniem i prawdziwą satysfakcją. Pasjonuje się muzyką poważną, ale nie ucieka także od jazzu i innych muzycznych gatunków, jeśli tylko mieszczą się w kategoriach sztuki przez duże S. Fascynacji prezesa Maksymowicza muzyką zawdzięcza Lublin kilka niezapomnianych koncertów. Jeśli chodzi o literaturę, poszukuje ciekawych pozycji beletrystycznych; chętnie czytuje powieści historyczne i książki filozoficzne.

 

W gronie przedsiębiorców działających na lubelskim rynku prezes Maksymowicz wyróżnia się niezwykle wszechstronnym oglądem świata i ludzkich spraw. Rozmowa z nim to intelektualne wyzwanie i podróż do świata wyższych wartości.

Przejdź do listy klubowiczów

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g

Bez tytułu

 

 

 

egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  

Bez tytułu

telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      

Bez tytułu

mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski

Bez tytułu

fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze

Bez tytułu

bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare

Bez tytułu

ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 

Bez tytułu

  FRL_grey          pekao k      

Bez tytułu

Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    

Bez tytułu

  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 

Bez tytułu

    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g

Bez tytułu

energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray

Bez tytułu

vena1 Rsz geomax1 grand1  

Bez tytułu

bps-logo-gray
 
 

Bez tytułu

  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

Bez tytułu


 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor

Bez tytułu

Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray

Bez tytułu

mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1

Bez tytułu

proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

Bez tytułu

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra

Bez tytułu

cewar1 Wepa logo 2 wepa 

Bez tytułu

transip-gray instad-gray mon  luvi-gray

Bez tytułu

    AE LOGO 

Bez tytułu

logo-telkam PBF logo-krystian-gray

Bez tytułu

lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1

Bez tytułu

tw extra macrlogic sa millennium_gray  

Bez tytułu

EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy

Bez tytułu

ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1

Bez tytułu

korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   

Bez tytułu

 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ

Bez tytułu

      cukiernia-staropolska g     

Bez tytułu

fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g

Bez tytułu

kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy

Bez tytułu

lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 

Bez tytułu

perla g porta g roltex g  logo 1  

Bez tytułu

  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ

Bez tytułu