KUCZMASZEWSKI-Jozef

Prof. dr hab. inż. Józef KUCZMASZEWSKI

Przewodniczący Rady Programowej Lubelskiego klubu Biznesu

Naukowiec. Profesor nauk technicznych w Politechnice Lubelskiej. Osoba niezwykle kompetentna, energiczna, kierująca się w działaniach zasadami logiki, przykładająca wielką wagę do wieloaspektowego widzenia świata. Postrzegany jako inżynier o zacięciu humanistycznym. Pochodzi z Zamojszczyzny. Urodził się 23 września 1951 roku. Szkołę średnią ukończył w Tomaszowie Lubelskim. Następnie rozpoczął studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. W 1981 roku obronił doktorat. W 1996 roku uzyskał na Politechnice Poznańskiej stopień naukowy doktora habilitowanego.

W 2007 roku został profesorem nauk technicznych. Przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora Politechniki Lubelskiej. Aktualnie kieruje Katedrą Podstaw Inżynierii Produkcji. Jest członkiem Prezydium Komitetu Inżynierii produkcji PAN, Członkiem Komisji Budowy Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa Oddziału PAN w Lublinie, Członkiem Rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Członek Rady Fundacji Rektorów Polskich. Specjalizuje się w technologii budowy maszyn, a zwłaszcza w technologii obróbki nowej generacji materiałów oraz konstrukcji i technologii klejowych połączeń metali. Uczestniczy m.in. w dużym europejskim projekcie związanym z klastrem „Dolina Lotnicza”. Początkowo myślał o pracy w przemyśle. Do kariery naukowej namówił go promotor pracy dyplomowej. Józef Kuczmaszewski zawsze był ciekawy świata, przemian dokonujących się w tym świecie, także w sferze materialnej. W pracy zawodowej stara się mieć dobre kontakty z młodzieżą, którą lubi i szanuje. Dydaktykę traktuje nie jako część obowiązków, lecz jako element misji wewnętrznej i publicznej na rzecz edukacji. Praca w charakterze nauczyciela akademickiego przynosi mu wiele satysfakcji. Opublikował ponad 140 prac naukowych, posiada kilka patentów, kierował wieloma pracami badawczymi, wypromował około 150 inżynierów i magistrów inżynierów.

 

Profesor Kuczmaszewski widzi potrzebę jakościowo nowych związków nauki z biznesem. Myśli tu głównie o tzw. uniwersytecie trzeciej generacji. Jest to uniwersytet, który powinien ściślej definiować w swojej strategii potrzeby gospodarcze danego regionu i typ uczelni, która powinna orientować się – w większym niż dotąd stopniu – na najszerzej rozumiane innowacje i komercjalizację wiedzy, nie zapominając jednocześnie o uniwersyteckiej tradycji. Za ważne w biznesie profesor uważa osiągnięcie sukcesu jako efektu innowacji, przedsiębiorczości, dojrzałej kultury organizacji i zarządzania. Osiągnięcie sukcesu musi opierać się w dzisiejszym świecie na podstawach wywodzących się ze sfery nauki. Polskie firmy wyczerpały już proste rezerwy zwiększania produktywności, polegające na przekształceniach wewnętrznych i prostych zabiegach zwiększających efektywność. W pewnym momencie dochodzi się do etapu, kiedy liczy się mądra prognoza na przyszłość, racjonalne definiowanie potrzeb i szybka reakcja na nowe oczekiwania w zakresie produkcji czy usług. Przedsiębiorstwo musi orientować się na innowacje, na nieustanne zmiany, które pozwolą mu znaleźć się w grze rynkowej na pozycji nie gorszej niż inni. Dzisiaj nie da się tego robić bez dobrego współdziałania ze sferą nauki. Z kolei sfera nauki musi nauczyć się wychodzić z tradycji, która nie sprzyjała współpracy z biznesem. Uczelnie utraciły monopol na produkcję i dystrybucję informacji. Światem rządzi dziś „filozofia sieci”. Jest to konieczność cywilizacyjna. Biznes musi z kolei otworzyć dla uczelni dostęp do nowoczesnych technologii dla potrzeb kształcenia późniejszych absolwentów. Często przedsiębiorcy narzekają, że absolwenci po ukończeniu studiów nie są w dostatecznym stopniu przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie, że trzeba w nich dodatkowo inwestować. Bez współpracy we wspomnianym zakresie, taka sytuacja nie ulegnie zmianie. Zmiany technologiczne zachodzą bowiem bardzo szybko. Żadnej uczelni w świecie nie stać na tak dynamiczną zmianę wyposażenia dla potrzeb edukacji. Przedsiębiorcy powinni włączać się aktywnie w proces edukacyjny poprzez dobrze zorganizowane praktyki, granty, stypendia, zamawianie określonych specjalności w kształceniu, oczywiście także badań. Jest to cała sfera czekająca u nas na zagospodarowanie. Profesor zawsze uważał, że współpraca z przedsiębiorcami jest ważnym elementem w kanonie powinności pracownika uczelni technicznej. Zawsze starał się widzieć w obszarach swojej aktywności potrzeby przedsiębiorcy. Dlatego, m.in. przyjął propozycję społecznego udziału w pracach Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu.

 

W wolnych chwilach profesor Kuczmaszewski lubi odwiedzać filharmonię, także lubelskie teatry, ma sentyment do dobrych tradycji kultury studenckiej. Uważa, że kształtowanie potrzeb w sferze kultury w nowoczesnym społeczeństwie, sprzyja odwadze myślenia, poszukiwaniu nowych rozwiązań, przyjmowaniu zmian i mobilności jako nieodłącznych cech obecnych standardów naszego życia. To sprzyja kształtowaniu postaw potrzebnych także nowoczesnemu przedsiębiorcy. Dużo czyta. Raz w roku wraz z żoną starają się wyjechać na ciekawą wycieczkę. W miarę możliwości uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Fascynuje go przyroda, którą podgląda na swojej letniej działce nad jeziorem. Lubi także filmy o tej tematyce. Żonaty. Dwójka dzieci – syn i córka. Wnuczki Katarzyna i Urszula.

Przejdź do listy klubowiczów

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ