Krzysztof-SZYDLOWSKI

Krzysztof SZYDŁOWSKI

Biznes & Consulting Euro Invest Sp z o.o.

Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1992-1993 Podyplomowe Studium Menadżerskie w zakresie zarządzania finansami i zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997r. zdał egzamin państwowy przed Komisją Skarbu Państwa na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

W latach 1998-2001 Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Odpowiadał między innymi za opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i pozyskiwanie środków unijnych. Koordynował także prace Wojewódzkiego Urzędu Pracy, współpracę zagraniczną województwa, w tym Euroregion Bug.

W roku 2001 wybrany Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej V kadencji. W Senacie aktywnie działał na rzecz województwa lubelskiego. Pełnił funkcję Sekretarza Senatu. Był także członkiem Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

W roku 2002 został powołany przez premiera Rzeczpospolitej Polskiej do Rady Polityki Regionalnej Państwa gdzie, jako jej członek opiniował najistotniejsze dokumenty z punktu widzenia rozwoju państwa, takie jak Narodowy Plan Rozwoju, czy Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

2001 - 2005 Senator RP V kadencji; Członek Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Członek Parlamentarnego Zespołu d/s Restrukturyzacji Energetyki.

2002 - 2004 Rada Polityki Regionalnej Państwa. Członek Rady, powołany przez Premiera RP. Kompetencje Rady: opiniowanie najważniejszych dokumentów długofalowego programowania rozwoju kraju: Narodowego Planu Rozwoju, Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Kontraktów Regionalnych z Rządem, a także ustaw i innych aktów normatywnych dotyczących kierunków rozwoju kraju, w tym kierunków i zasad wykorzystania środków Unii Europejskiej.

1998 - 2001 Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

1998 - 2001 Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. W Zarządzie Województwa Lubelskiego odpowiedzialny za: budowę Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, współpracę zagraniczną, rozwój przedsiębiorczości, promocję województwa, planowanie przestrzenne, oraz opracowanie Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, środki pomocowe, w tym: PHARE, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, Kontrakt Regionalny z Rządem, Wojewódzki Urząd Pracy, Przewodniczący Komitetów Sterujących programów pomocowych - ze środków UE i Banku Św.

2008, nadal. BIZNES & CONSULTING EuroInvest Sp. z o.o. Współwłaściciel, Dyrektor d/s inwestycji i rozwoju. B&C opracowuje Strategie Rozwoju, Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Biznesplany, Studia Wykonalności, Wnioski Inwestycyjne dla firm i samorządów. B&C jest też wydawcą bezpłatnej gazety EuroBiznes (Redaktor Naczelny)

2008 – 2009 MARSOFT S.A. - Wiceprezes Zarządu /www.marsoftsa.pl/, spółka z branży IT, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect.

2008 – 2009 MARSOFT Inwestycje Sp. z o.o. - Prezes Zarządu /www.marsoftsa.pl/, spółka z branży projektowania i wykonawstwa infrastruktury teleinformatycznej i energetycznej – Grupa Marsoft S.A.

2005 - 2008 G.E.O. Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, spółka zajmująca się relacjami biznesowymi na rynku Środkowej Azji.

2006 - 2007 Mega Sort Sp. z o.o., Kraków - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

1992 - 1993 Biuro Maklerskie na Giełdzie Towarowej Lublin S.A. Makler, właściciel Biura Maklerskiego.

1991 - 1992 Giełdzie Towarowa Lublin S.A. Manager odpowiedzialny za promocję marketingową opracowanie mechanizmów mega-hurtowego obrotu towarowego nowo tworzonej giełdy oraz stworzenie formalno - prawnych zasad funkcjonowania Giełdy.

 

Poza polityką i gospodarką jest także zaangażowany w działalność społeczną, związaną z Lublinem i Lubelszczyzną.

 • Był przewodniczącym Rady Społecznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w latach 1999-2007 - a od 2007r. jest wiceprezesem Fundacji Onkologii "RAZEM".
 • W latach 1999-2001r przewodniczył Radzie Nadzorczej Fundacji Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa - obecnie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.
 • W latach 1999-2001 był też członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Był Członkiem Honorowym Rady Światowej Fundacji "Zdrowie, Rozum, Serce" oraz wiceprzewodniczącym oddziału lubelskiego.
 • Zasiadał także w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Lublinie. Uhonorowany złotą odznaką Zarządu Głównego TWK za zasługi dla TWK.
 • Od 2002r. Stał na czele Rady Programowej kwartalnika "Ekorolnik" mającego na celu przybliżenie rolnikom z Lubelszczyzny tematyki europejskich funduszy strukturalnych - autor publikacji z zakresie wykorzystywania środków z UE.
 • Redaktor Naczelny "EuroBiznes". Gazety kompleksowo informującej o środkach unijnych.
 • W 2011 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Projektów Europejskich. Jako Pełnomocnik odpowiedzialny między innymi za: Podejmowanie działań w obszarze pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz poza unijnych. Opiniowanie procesu pozyskiwania środków. Współpracę z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy i fundusze. Przygotowywanie ocen i analiz dotyczących programów i funduszy oraz mechanizmów finansowania projektów.
 • W 1995 założył Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. Prezes Zarządu.
 1. SIS od 17 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskich samorządów, firm, instytucji i osób fizycznych.
 2. SIS realizuje projekty szkoleniowe, doradcze i zakresu promocji dobrych praktyk.
 3. SIS zrealizował ponad 30 projektów. Są to projekty o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Posiada biura w Lublinie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Gdańsku, Radomiu oraz Świdniku, Krasnymstawie, Biłgoraju, Kraśniku, Opolu Lubelskim i Puławach.
 4. SIS zatrudnia ponad 40 osób, ponad 20 osób współpracujących oraz 30 osób wolontariuszy.
 5. SIS wspiera rozwój instytucjonalny samorządów w Polsce i innych krajach Europy Środkowowschodniej, jest instytucją rynku pracy, świadczy bezpłatne porady prawne i obywatelskie, prowadzi doradztwo dla firm i instytucji w zakresie pozyskiwania dotacji Unii Europejskiej: dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacje dla mieszkańców obszarów wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacje dla przedsiębiorców z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PARP dotacje dla samorządów dotacje w obszarze międzynarodowym (konkursy MSZ, programy międzynarodowe np. program Polska-Białoruś-Ukraina)

17 grudnia 2002 roku wyróżniony przez Lubelski Klub Biznesu „w uznaniu zasług za udział w procesie tworzenia lobbyingu gospodarczego dla Lubelszczyzny”

Dnia 3 września 2001r. odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi

Przejdź do listy klubowiczów

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ