Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizację STAŻY dla osób bezrobotnych trwających do 6 miesięcy.

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

U organizatora stażu będącego pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składaniu wniosku. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Organizatorem stażu może zostać:

* pracodawca, tj. podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika w oparciu o umowę o pracę,

* rolnicza spółdzielnia produkcyjna,

* pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terenie RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych, o pow. przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,

* przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców,

* organizacja pozarządowa.

Wnioski o organizację stażu z deklaracją zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres co najmniej 3 miesięcy rozpatrywane będą w pierwszej kolejności. Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić bezrobotnego po zakończeniu stażu na stanowisku umożliwiającym wykorzystanie umiejętności nabytych podczas realizacji programu stażu w formie:

  • §  Informacje dotyczące składania wniosków oraz druki wniosków znajdują się pod adresem http://www.mup.lublin.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/staze.html
  • §  Informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać pod numerami telefonów: 81 466 52 14,  81 466 52 40.
  • §  Informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w pok. nr 2 w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.
  • §  Wypełnione wnioski należy składać w Referacie Kancelarii w pok. 101.


Referat Promocji Usług

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

ul. Niecała 14; 20-080 Lublin

tel: 81 466 52 44, 81 466 52 45

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ