You are currently viewing #BiznesForum – po pierwsze gospodarka – zapowiedź wydarzenia

#BiznesForum – po pierwsze gospodarka – zapowiedź wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w #BiznesForum – po pierwsze gospodarka, które odbędzie się 7 czerwca 2024 roku w godzinach 10:00-14:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy Artura Grottgera 2 w Lublinie. Tegoroczna edycja tego niezwykłego wydarzenia skupi się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą odpornością w biznesie.

Celem organizowanego corocznie forum jest podsumowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorców na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej, a także omówienie perspektyw rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny. Przedsięwzięcie ma wymiar zarówno gospodarczy, jak i integracyjny dla środowiska biznesowego, naukowego oraz samorządowego województwa lubelskiego.

Zapraszamy do udziału właścicieli firm, menedżerów i pracowników wszystkich szczebli, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi zagadnieniami biznesowymi dot. szeroko pojętej odporności w biznesie.

Tematy kluczowe #BiznesForum 2024:
• Odporność strategiczna: Budowanie biznesu odpornego na kryzysy i zmiany rynkowe.
• Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja, ocena i minimalizacja potencjalnych zagrożeń.
• Innowacje i adaptacja: Wykorzystanie zmian do rozwoju i tworzenia przewagi konkurencyjnej.
• Zarządzanie łańcuchem dostaw: Zapewnienie ciągłości działania w obliczu zakłóceń.
• Kultura organizacyjna: Budowanie zespołu zaangażowanego i odpornego na zmiany.
• Cyfryzacja i bezpieczeństwo IT: Wykorzystanie technologii do zwiększenia odporności biznesu.
• Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój: Tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy w długoterminowej perspektywie.
• Prawo i odporność w biznesie: Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej wpływające na odporność biznesu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zapraszamy do kontaktu na adres email lkb@lkb.lublin.pl lub pod numerem telefonu 500 102 605. Informujemy, że na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca.

Poniżej przedstawiamy Patronów oraz Partnerów wydarzenia.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
Województwo Lubelskie

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH
Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partnerzy:
Generali Investments TFI S.A. – partner strategiczny
PKO Bank Polski – partner główny
ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
MEDISEPT Sp. z o.o.
Paiz Konsulting Sp. z o.o.
Lexus Lublin