SZPAKOWSKI-Miroslaw

Mirosław SZPAKOWSKI

Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.

Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Wydawca „Gazety Zamojskiej”. Trener biznesu. Człowiek o ogromnym dorobku profesjonalnym i życiowym. Dysponuje niezwykłym poczuciem humoru. Umie zachować dystans do siebie i świata. Znakomity przedsiębiorca.

Więcej

Business Excellence 2018

- Partner - 

 Lubelskie.jpg

- Sponsor Złoty -

Pko.jpg

- Patroni Honorowi -

logo-patronat_marszalek_S_SOSNOWSKI.jpg

luuuw

logo gus

hetman-logo-740x601.png

logo_zgl_jpg.jpg


Znajdź nas

efbe

yte

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczęło bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.


I. Administrator danych osobowych


Lubelski Klub Biznesu Stowarzyszenie, z siedzibą w Lublinie przy ul Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, jest Administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nim skontaktować e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą tradycyjną kierowaną na powyższy adres.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania zależnie od sposobu pozyskania danych

• w celu złożenia deklaracji członkowskiej, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• w celu zawarcia umowy współpracy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy współpracy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); ·

• w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  na podstawie obowiązku z  ustawy Prawo o stowarzyszeniach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu realizacji komercyjnych szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych, wydawania publikacji, realizacji programów telewizyjnych  - na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• w celach analitycznych, takich jak m.in.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat oraz Twojego zainteresowania, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celu ewentualnego ustalenia,  dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji członków i klientów oraz określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni)  produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. mailingu informacyjnego, telemarketingu, programów zakupowych, rabatów, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.


III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: 

Podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, funkcje społeczne, wyróżnienia, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, edukacja i szkolenia, nauczanie akademickie, publikacje, aktualne zatrudnienie, nagrania wideo, wizerunek, nagrania dźwięku.

IV. Odbiorcy danych


Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe i innym niezależnym odbiorcom, których oferta uzupełnia naszą; partnerom, których oferta uzupełnia naszą lub którzy są partnerami organizowanych przez nas przedsięwzięć; sponsorom organizowanych przez nas przedsięwzięć; członkom Lubelskiego Klubu Biznesu Stowarzyszenie.

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu złożenia deklaracji członkostwa w Lubelskim Klubie Biznesu Stowarzyszenie przechowujemy przez okres trwania członkostwa oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś;

Twoje  dane pozyskane w celu zawarcia umowy współpracy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia;

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy  przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa:


Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
d) ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
f) prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy członkostwa, umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zadzwoń pod numer: +48 81 534 30 70 lub udaj się do naszej siedziby. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość.


VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 


Podanie przez Ciebie danych jest:

• warunkiem złożenia deklaracji członkostwa,
• wymogiem zawarcia umowy współpracy, 
• dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych:
• możemy odmówić przyjęcia Cię w poczet członków Lubelskiego Klubu Biznesu Stowarzyszenie,
możemy odmówić zawarcia umowy,
• możemy odmówić naszego świadczenia.


IX. Informacja o źródle danych


Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, od firmy będącej członkiem Lubelskiego Klubu Biznesu Stowarzyszenia, jego partnera, a także ze strony internetowej Twojej firmy, Twojego publicznego profilu LinkedIn, Twojego publicznego profilu Facebook oraz z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG oraz innych publicznych źródeł.

 

X. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez przesłanie do Ciebie nowej polityki prywatności za pośrednictwem poczty mail.

 
 
 

Drodzy Klubowicze!

28 czerwca 2018 r. w godz. 09.00 – 14.30 w Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich odbyło Forum Społeczna Odpowiedzialność Biznesu organizowane przez Stowarzyszenie Lubelski Klubu Biznesu.

 
Więcej
 
 

W imieniu Senatu Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. w Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich k/Lublina.

Forum zostało zorganizowane w celu przedstawienia kierunków działań CSR, rozwoju strategii firmy związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, wymianą doświadczeń oraz poszukiwania nowych, zbilansowanych rozwiązań.

 
Więcej
 
 

W dniu 7 czerwca 2018 odbyła się Finałowa Gala Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2018, którą poprowadził Pan Artur Kalicki.

W Gali udział wzięło ponad 150 osób, m.in. Przedsiębiorcy, Przedstawiciele Samorządu oraz wielu innych instytucji. Wybrani przedstawiciele samorządowi zaszczycili przybyłych gości swoimi krótkimi przemowami. Wygłosili je Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz Pan Henryk Smolarz Dyrektor Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W ramach przemowy prowadzący odczytał również list do uczestników od Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka. Kolejnym punktem w programie był Speech motywacyjny zatytułowany "Sztuka efektywności w biznesie" wygłoszony przez Pana Daniela Jana Kubacha.

 
Więcej
 
 

Województwo lubelskie stawia na przedsiębiorczość. Umiejętnie wykorzystujemy swoje szanse, a plany zamieniamy w działania. Nasz cel to dynamiczny rozwój i profesjonalna obsługa biznesu.

 
Więcej
 
 

W imieniu Senatu Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu informujemy, iż zakńczuył się pierwszy etap tegorcznej Edycji Programu Promocji Firm i Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2018. Rozpoczęliśmy natomiast II etap programu do którego zakwalifikowały się dalej wymienione Firmy oraz Gminy.

 
Więcej
 
 

W dniu 17 maja 2018 na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie odbyła się II Akademia Bezpiecznej Jazdy LKB. Organizatorem głównym wydarzenia było Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu a współorganizatorami Toyota Auto Park Lublin oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie. W wydarzeniu wzięli udział Członkowie i Przyjaciele Lubelskiego Klubu Biznesu w ilości ponad 50 osób.

 
Więcej
 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 53
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ